ایرانیان آزاده در بروکسل با تظاهرات در برابر سفارت رژیم حمایت خود را از قیام تشنگان خوزستان اعلام کردند


شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۰، جمعی از ایرانیان آزاده، هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران با تجمع در برابر سفارت رژیم در بروکسل یک تظاهرات اعتراضی برگزار کنند.
آقای دکتر مسعود کاشفی با اشاره به منابع گسترده آب، و همچنین به منابع گسترده طبیعی در استان خوزستان خاطر نشان کرد که در واقع مردم خوزستان تشنه آب و آزادی هستند.آقای حسن اقبالی، از اشرف نشانان اهل استان خوزستان نیز با سخنانی به زبان عربی به حمایت از مردم و جوانان خوزستان پرداخت،

خبرگزاری بلگا نوشت: شورای ملی مقاومت روز شنبه یک تظاهرات در برابر سفارت رژیم در بروکسل برگزار کرد. به گفته شورای ملی مقاومت: “تظاهرات کنندگان در خوزستان برای حقوق اساسی خود مانند آب و آزادی به خیابان آمده اند، اما گلوله میخورند و به صورت گسترده دستگیر میشوند.”. بعد از هفت روز تظاهرات ۸ معترض با گلوله مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده اند، و بسیاری دستگیر شده اند. به گفته عفو بین الملل یک نوجوان زیر سن نیز جز کشته شدگان است.اتفاقات خوزستان یادآور قیام آبان ۹۸ است، زمانی که نیروهای امنیتی به صورت غیر قانونی صدها معترض را کشتند و هیچگاه مورد مواخذه قرار نگرفتند. دیانا التاوی از عفو بی الملل میگوید.ایرانیان خواستار تغییر رژیم به صورت رادیکال هستند.طبق شورای ملی مقاومت، سرکوب معترضان باعث گسترش قیام به دیگر استان های کشور شده است. مقامات ایرانی اینترنت را قطع کرده اند. ” شرایط انفحاری جامعه، سرکوب وحشیانه، و به قدرت رسیدن رییسی علی رغم بایکوت گسترده انتخابات همگی تاکیدی برای تغییر رژیم به صورت رادیکال است.”شورای ملی مقاومت نتیجه میگیرد :”ایرانیان برای آزادی میجنگند، اروپا باید به صدای مردم و مقاومت ایران گوش فرا دهد. هیچ فرقی نمیکند چه کسی رییس جمهور بعدی رژیم باشد، زیرا رژیم از نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، و پروژه هسته ای و موشکی خود دست نخواهد کشید.

لینک خبرگزاری بروز