بروکسل: ایرانیان هوادار شورای ملی مقاومت در بروکسل در برابر مقر اتحادیه اروپا علیه فعالیت های هسته ای اخیر رژیم ایران تظاهرات برگزار کردند و از اتحادیه اروپا خواستار اتخاذ یک سیاست قاطع در مورد رژیم ایران شدند


امروز ، ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ ، ایرانیان آزاده و اشرفنشانان با تجمع در میدان شومان از اتحادیه اروپا خواستار اتخاذ سیاستی قاطع در قبال رژیم ایران شدند. ایرانیان آزاده اتحادیه اروپا را به توقف سیاست مماشات فراخواندند و خواستار حسابرسی از رژیم ایران برای برنامه هسته ایش شدند. رژیم ایران تمام تعهدات خود را تحت برجام نقض کرده و قصد ندارد از مقررات بین المللی اطاعت کند. ایرانیان تصاویر مریم رجوی ، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت را حمل می کنند و آنها معتقدند رژیم ایران هرگز برنامه بمب سازی هسته ای را متوقف نکرده است.

در تلاش برای سیاه نمایی جامعه جهانی ، رژیم ایران غنی سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰٪ را آغاز کرده است. ۱۰۰۰ سانتریفیوژ دیگر با ۵۰٪ ظرفیت بیشتر علاوه بر جایگزینی ماشین های آسیب دیده ، به ماشین های موجود در نطنز اضافه می شود. رژیم آخوندها با غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد خلوص و افزایش تعداد سانتریفیوژها ، قصد باج گیری از جامعه بین المللی را دارد و امتیازات بیشتری را در مذاکرات هسته ای میخواهد کسب کند. این موارد به وضوح روشن می سازد که رژیم هرگز پروژه ساخت بمب هسته ای را رها نکرده است.

سال گذشته در تاریخ ۲۰ ژوئن ، خانم مریم رجوی ، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران ، اظهار داشت: “سیاست ها و اقدامات رژیم آخوندها ، پنج سال پس از توافق هسته ای با گروه ۵ + ۱ ، هیچ جای شک و تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رژیم هرگز از پروژه دستیابی به بمب اتمی دست نکشیده و به فریب و پنهان کاری ادامه می دهد. این رژیم از همه امکانات و امتیازات توافق هسته ای برای پیگیری تروریسم، جنگ های خارجی و سرکوب داخلی داده است استفاده می کند. “

در این برنامه آقای مهدی نوبری از انجمن پناهندگان، علی باقری از انجمن جوانان دمکراتیک، خانم ربابه جوزقانی از هواداران سازمان چریک های فدایی خلق ایران سخنرانی کردند و با استقبال از لیست گذاری ۸ تن از سرکردگان رژیم این اقدامات را کافی ندانسته و خواستار لیست گذاری تمامیت سپاه پاسداران و سران رژیم شدند. در ادامه اعلام کردند اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر حکومت دینی و بازگرداندن شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ، متوقف کردن کامل غنی سازی ، خاموش کردن سایت های هسته ای آن و هر زمان و در هر مکان بازرسی ها برای جلوگیری از به دست آوردن سلاح های هسته ای برای فاشیسم مذهبی ضروری است.

پدر دانیل با حضور در مراسم از اپوزیسیون ایران و تلاش هایشان برای برقراری صلح حمایت کرد.

عکلاس آژانس خبری اروپا EPA در محل حاضر شد و با اتنشار چند عکس این برنامه را گزارش کرد.

خبرگزاری بلگا – خبرگزاری رسمی بلژیک نیز انعکاسی از این برنامه را منتشر کرد.