درباره ما

جامعه ایرانیان بلژیک

جامعه ایرانیان بلژیک شبکه ای از مخالفین ایرانی در خارج از میهن میباشد. جامعه ما شامل چندین انجمن مانند: انجمن زنان دموکراتیک، انجمن دانشجویان دموکراتیک، انجمن پناهندگان ایرانی و … میباشد. شما میتوانید اطلاعات بیشتر در رابطه با انجمن ها را در پایین همین صفحه دنبال کنید.

جامعه ما از حامیان شورای ملی مقاومت ایران تشکیل شده است که خواستار سرنگونی رژیم آخوندی میباشد. ما به دنبال یک ایران آزاد، دموکراتیک، و سکولار میباشیم و عمیقاً باور داریم برنامه ۱۰ ماده ای خانم مریم رجوی توانایی برقراری آزادی و دموکراسی در ایران را دارد.

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دست جمعی، تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

ده روز بعد آقای رجوی بعنوان مسئول شورای ملی مقاومت به پاریس رفت. محل اقامت او در اورسوراواز در شمال پاریس به مرکز توجه و مراجعه خبرنگاران و مقامهای سیاسی فرانسوی و دیگر کشورها تبدیل شد. 

در نیمه دوم سال ۱۳۶۰ شورا در یک رشته اجلاسهای فشرده، برنامه و اساسنامة شورا و دولت موقت و وظایف این دولت را تصویب و منتشر نمود و و همچنین آیین نامه داخلی شورا را به تصویب رساند.

شورا تصویب کرد که دولت موقت حداکثر ۶ماه پس از سرنگونی رژیم آخوندی انتخابات برای تشکیل ”مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی” را برگزار کند. پس از تشکیل این مجلس وظیفه شورای ملی مقاومت و موجودیت آن خاتمه می یابد و دولت موقت استعفای خود را به مجلس مؤسسان تقدیم می کند. مجلس مؤسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری جدید و تعیین دولت جدید و قانونگذاری برای اداره امورکشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جدید را برعهده دارد. دوره مجلس مؤسسان حداکثر دو سال است. شورا طرحهای مختلفی برای آینده ایران تصویب کرده است از جمله میتوان موارد زیر را نام برد:
طرح صلح شورای ملی مقاومت
طرح خودمختاری کردستان ایران
طرح رابطه ٌدولت با دین و مذهب
طرح آزادیها و حقوق زنان

انجمن دانشجویان دموکراتیک ایرانی

انجمن دانشجویان دموکراتیک ایرانی در بلژیک، شبکه های از دانشجویان ایرانی در دانشگاه های بلژیک میباشد. این انجمن حامی دانشجویان جدید برای ادامه تحصیل در بلژیک میباشد.                 

مسئول: آقای سروش ابوطالبی

انجمن با هم برای حقوق بشر، حامیان شورای ملی مقاومت

انجمن “با هم برای حقوق بشر”، حامیان شورای ملی مقاومت ایران برگزار کننده برنامه ها، فعالیت ها و اتباطات در بلژیک میباشد.                                                                          

مسئول: آقای مهدی نوبری

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی در ایران

ایران یکی از وخیم ترین آمار را در قبال زندانیان سیاسی دارد. از زمان شروع به کار جمهوری اسلامی بسیاری از ایرانیان بخاطر عقایدشان و فعالیت های سیاسیشان تحت تعقیب قرار گرفتند. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی برای آزادی تمام زندانیان سیاسی تلاش میکند.

مسئول: آقای مهدی نوبری

انجمن زنان دموکراتیک ایرانی

انجمن زنان دموکراتیک ایرانی یک شبکه قوی از زنان فعال حقوق بشر میباشد که از زنان ایرانی در مبارزیشان برای حقوق برابر و برابری جنسیتی در ایران حمایت میکند.

مسئول: دکتر افسانه نجیب

انجمن ایرانیان بلژیک در حمایت از آزادی بیان

انجمن ایرانیان بلژیک در دفاع از آزادی بیان به طور مستمر با رسانه های، خبرنگاران، فعالین حقوق بشربرای افشای حقیقت در ایران کار میکند.                                                                                      

مسئول: دکتر علی باقری

انجمن حمایت از حقوق اقوام و مذاهب در ایران

اقوام و اقلیت های مذهبی نخستین تمرکز سرکوب در ایران هستند. انجمن حمایت از اقوام و مذاهب در ایران برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای گرامیداشت اقوام و مذاهب ایران برگزار میکند.                                                                                           

مسئول: آقای حسن اقبالی

انجمن خانوادهای شهدای قتل عام ۶۷

قتل عام سال ۶۷ بزرگترین جنایت علیه بشریت بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. رژیم ایران بیش از ۳۰۰۰۰ فعالی سیاسی را ظرف چند ماه اعدام کرد. انجمن خانواده های شهدای قتل عام ۶۷ به دادخواهی قتل عام شدگان برای حسابرسی از مقامات رژیم ایرانی فراخوان میدهند.

مسئول: خانم راضیه پرندک

اهداف

ما حامی کارگزان، معلمان، فعالین حقوق بشر و قیام و اعتراض برای یک ایرانی آزاد، دموکراتیک و سکولار هستیم

دیدگاه ها

تغییر رژیم در ایران دردسترس و ممکن است و مردم و مقاومت ایران آماده برای سرنگونی رژیم هستند.

ارزش ها