یادبود بیش از ۵۰۰ هزار جانباخته کرونا، تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت در بروکسل

آمار فاجعه بار جانباختگان کرونا از نیم میلیون نفر گذشت. اکنون جان باختگان کرونا با محتاطانه ترین ارزیابیها بنحو حیرت آوری از مرز نیم میلیون گذشته است. فاجعه جانگداز و بیسابقه ای که حاصل سیاستهای جنایتکارانه‌ و چپاولگرانه رژیم آخوندی بویژه باند خامنه‌ای و سپاه پاسداران است که با استراتژی کلان تلفات انسانی تلاش میکردند مانع خیزشهای بزرگ شود. فریبکاری، دروغگویی، پنهانکاری، چپاولگری، ممنوعیت ورود واکسن، عدم کمک به کارگران و زحتمکشان از سرمایه ها و ثروتهایی که توسط خامنه ای و پاسداران به سرقت رفته است و فرستادن آنها به قتلگاه کرونا گوشه ای از عملکردهای این رژیم است که قربانیان پاندمی در ایران را چند برابر کرده و بدون تردید در عداد جنایت علیه بشریت است، خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم بخاطر این جنایت بزرگ باید در برابر عدالت قرار گیرند.

 

شنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲ اشرفنشانان و ایرانیان آزاده هوادار شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین در بروکسل در یک آکسیون یاد جانباخاگان کرونا در ایران را که از مرز ۵۰۰ هزار تن فراتر رفت گرامی داشتند. اشرف نشانان با تجمع در برابر مقر اتحادیه اروپا در میدان شومن، خامنه ای و رژیم ولایت فقیه را مسئول این آمار وحشتناک اعلام کردند و از اتحادیه اروپا خواستار حسابرسی از رژیم ایران به خاطر جنایت علیه بشریت شدند.آقای مهدی نوبری در سخنان خود به نقش رژیم در استفاده از کرونا برای ساختن سپر انسانی در جلوگیری از قیام ها تاکید کرد.آقای دکتر مسعود کاشفی از جامعه پزشکان ایران در بروکسل با تاکید بر نقش رژیم در کشتار مردم، جلوگیری از واردات واکسن تایید شده، عدم اعمال قرنطینه و دیگر اقدامات جنایتکارانه رژیم درکمک به شیوع کرونا در ایران تاکید کرد.در نهایت پدر دانیال با حضور در بین تظاهرکنندگان برای قربانیان کرونا در ایران دعا کرد.