Belgian Court of Appeals Upholds Sentences on Perpetrators of 2018 Bomb Plot of Iranian Resistance Rally in Paris

🔴 تعداد مشاغل خالی و تقاضا برای نیروی کار در حال ثبت یک رکورد ◀️ از هم اکنون تا سال 2030، سالانه 77000 پوزیشن شغلی در فلاندرز برای جایگزینی افراد بالای 55 سال است که بازار کار را ترک می کنند، خالی میشود. ◀️ در پایان آوریل، 81238 شغل تنها در فلاندر وجود داشت. این […]

Belgian Court of Appeals Upholds Sentences on Perpetrators of 2018 Bomb Plot of Iranian Resistance Rally in Paris Read More »